Náměstek hejtmana žádá o pomoc pro podnikatele na Baťově kanálu

Snížení dopadů opatření proti šíření koronaviru na podnikatele v turistickém ruchu v okolí Baťova kanálu. Takový je cíl žádosti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Hanáka, kterou odeslal ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi.

Vážený pane ministře,

pandemie nového koronaviru, která postihla v podstatě celý svět, do značné míry zasáhla též do všech částí ekonomiky. Jedním z nejvíce postižených odvětví ekonomiky je pak cestovní ruch. Na něj realizace nutných opatření dopadla opravdu velmi tvrdě a týká se to i cestovního ruchu spojeného s provozováním plavby na Baťově kanálu. Navíc i období před hlavní turistickou sezónou je stále plné nejistot, neboť není známo, jak se budou dále vyvíjet nezbytná opatření v oblasti pohybu a shromažďování osob. V současné době nám také není známo od kdy a za jakých podmínek bude plavební sezóna na Baťově kanálu zahájena, a proto také nejsme schopni přesně predikovat škody, které nutná opatření způsobí. Co však v současné době již víme s jistotou je skutečnost, že nelze počítat s jedním z velkých segmentů příjmů spojených s provozováním Baťova kanálu, což jsou školní výlety, tzn. skupinové výlety v období květen – červen, které zcela jistě nebudou realizovány, stejně tak jako firemní a další organizované skupinové akce včetně početných zájezdů seniorů. Tyto ztráty příjmů nám rozhodně nenahradí tržby v měsících červenec a srpen v individuální turistice, která snad již v tomto čase bude obnovena. Lze tedy odhadovat, že v případě výpadku školních a skupinových výletů se bude jednat o propad cca 1 – 2 mil. v tržbách v plavbě bez tržeb v občerstvení. Pro firmy, pro které je Baťův kanál hlavní zdroj příjmu, které mají nemalé úvěry do lodí a zázemí, jsou to ztráty na hranici další životaschopnosti, přičemž odhadovaná škoda nemusí být konečná.

Pomoc ze strany státu by však mohla výše uvedené ztráty pro podnikatele a návazná pracovní místa minimalizovat. Provozovatelé plavby na Baťově kanálu využívají pro výkon své podnikatelské činnosti pozemky v majetku státu ve správě Povodí Moravy, s. p. Odpovídající snížení těchto nájmů pro letošní rok by výrazně snížilo jejich finanční zatížení v této době, kdy jim vypadla významná část příjmů.

Druhou pomocí, kterou Vám navrhuji je prodloužení plavební sezóny na Baťově kanálu o měsíc říjen. V současné době jsou otevírány plavební komory v měsíci květen a září od pátku do neděle od 9:30 do 18:00 hodin s povinnou přestávkou na oběd. Od června do srpna jsou plavební komory otevírány od úterý do neděle od 9:30 od 18:00 hodin. V obou případech je to včetně státních svátků. Prodloužením plavební sezóny o měsíc říjen v režimu měsíce května a září, by měli provozovatelé služeb na Baťově kanálu možnost nahradit část ušlých příjmů.

Vážený pane ministře, věřím, že výše navrhovaná opatření, která jsou v kompetenci Vašeho úřadu, mohou přispět ke snížení dopadu koronavirové pandemie na cestovní ruch spojený s provozováním Baťova kanálu, a proto Vás žádám o laskavé zvážení jejich uvedení do praxe.

S úctou

Roman Hanák
portret Roman Hanak

Roman HANÁK


Jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje dělá Roman Hanák, co může, aby se lidem po jižní Moravě pohodlně a bezpečně cestovalo. Z pozice předsedy Krajského výkonného výboru pak ručí za to, že vše v jihomoravské ČSSD šlape tak, jak má. Pořád také pracuje pro své rodné Kobeřice, kde je starostou. A navíc i bloguje. O regionu, dopravě, politice... Prostě o věcech, které ho zajímají, kterým rozumí a které každý den řeší.

  Nadcházející akce:

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.


obalka  NEWSLETTER
newsletter
newsletter

Newsletter

Děkuji Vám za zájem o odběr mého newsletteru. Asi Vás stejně jako mě zajímá pohodlná a bezpečná doprava v Jihomoravském kraji, dění v sociální demokracii nebo v Kobeřicích u Brna, kde starostuji. Přesně o tom Vás budu informovat. A nebojte, také nesnáším spam. Zprávu ode mě proto čekejte maximálně jednou za čtrnáct dní.

* povinné udaje
* E-mail:
Jméno:
Příjmení:
Město: