Tahová studie řeší nejproblémovější úseky na „silnici smrti“ I/43 z Brna do Svitav

Tento týden jsem na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jednal s ředitelem brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davidem Fialou a zástupci projekční firmy o takzvané tahové studii k silnici I/43. Dokument schválený Ministerstvem dopravy ČR řeší opatření na tuctu nejproblémovějších míst stávající silnice I/43 do doby výstavby D43.

Silnice I/43 je jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Jihomoravského kraje, a proto neutěšené situaci, která na ni panuje, věnujeme velkou pozornost. Klademe důraz na hledání řešení ke zlepšení bezpečnosti řidičů i dalších účastníků silničního provozu.

Tahová studie se věnuje celkem 12 akcím o celkových nákladech asi 1,8 miliardy korun (bez DPH). Se zástupci Ředitelství silnic a dálnic jsme se shodli například na řešení jižního obchvatu Lipůvky s mimoúrovňovou křižovatkou, která usnadní dopravní spojení od Blanska a Černé Hory.

Další mimoúrovňová křižovatka by měla podle studie vzniknout u Kuřimi. Otázkou je, zda před touto stavbou ještě dočasně upravit stávající úrovňovou křižovatku. Stavba mimoúrovňové křižovatky by si také pravděpodobně vyžádala investici kraje do souvisejících staveb na silnici II/386 v Kuřimi.

Dopracovat bude podle mého názoru ještě potřeba řešení problematického úseku mezi Bořitovem a Sebranicemi. Místo opatření na stávající silnici navrhuje Jihomoravský kraj využít pro přeložku silnice I/43 těleso takzvané německé dálnice, což by neomezovalo současná vytížená napojení obcí na I/43, která ale neodpovídají požadavkům na plynulost a bezpečnost dopravy na silnici I. třídy. V případě realizace D43 by pak přeložka sloužila jako jeden ze dvou pásů dálnice.

Na schválení studie Ministerstvem dopravy ČR teď může navázat projekční příprava jednotlivých staveb.

 

Bezpečné cestování po jižní Moravě Vám přeje

Roman Hanák

 

Všechny zasedačky na kraji vytížila čínská delegace, ale poradili jsme si i u mě v kanceláři :)
Všechny zasedačky na kraji vytížila čínská delegace, ale poradili jsme si i u mě v kanceláři :)portret Roman Hanak

Roman HANÁK


Jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje dělá Roman Hanák, co může, aby se lidem po jižní Moravě pohodlně a bezpečně cestovalo. Z pozice předsedy Krajského výkonného výboru pak ručí za to, že vše v jihomoravské ČSSD šlape tak, jak má. Pořád také pracuje pro své rodné Kobeřice, kde je starostou. A navíc i bloguje. O regionu, dopravě, politice... Prostě o věcech, které ho zajímají, kterým rozumí a které každý den řeší.

  Nadcházející akce:

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.


obalka  NEWSLETTER
newsletter
newsletter

Newsletter

Děkuji Vám za zájem o odběr mého newsletteru. Asi Vás stejně jako mě zajímá pohodlná a bezpečná doprava v Jihomoravském kraji, dění v sociální demokracii nebo v Kobeřicích u Brna, kde starostuji. Přesně o tom Vás budu informovat. A nebojte, také nesnáším spam. Zprávu ode mě proto čekejte maximálně jednou za čtrnáct dní.

* povinné udaje
* E-mail:
Jméno:
Příjmení:
Město: