V Kobeřicích jsme slavnostně dokončili výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod

Dnes jsme u nás v Kobeřicích u Brna měli velkou slávu. Za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, zástupců zhotovitele a dalších významných hostů jsme slavnostně ukončili projekt výstavby nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod (ČOV), který umožní další rozvoj naší obce. Podrobnosti najdete ve zprávě níže, kterou jsme k této příležitosti vydali společně se zhotovitelem „Společností Kobeřice“ tvořenou firmami OHL ŽS, a.s. (vedoucí společník) a SKR stav, s.r.o.

V rámci projektu bylo vybudováno téměř 5 km nové oddílné kanalizační sítě. Kapacita ČOV byla navržena pro čištění odpadních vod produkovaných od 800 ekvivalentních obyvatel.

„Jednalo se o největší projekt v novodobé historii Kobeřic u Brna. Výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod zvyšuje kvalitu života v naší obci a zároveň umožňuje díky významné rezervě v kapacitě ČOV růst počtu obyvatel a další rozvoj obce,“ uvedl Roman Hanák, starosta Kobeřic u Brna.

Nová ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací, biologickým odbouráváním fosforu a aerobní stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy se stává celý proces plně automatizovaným a je dosaženo exaktního dávkování potřebného množství kyslíku pro nitrifikační proces. Doba pro denitrifikaci, doba pro přečerpávání vratného kalu a množství přebytečného kalu jsou nastaveny v řídicím systému ČOV.

„Technologická linka ČOV je sestavena ze strojně stíraných česlí, biologické jednotky, kalojemu a měrného objektu na odtoku a obtoku. Ovládání objektů v areálu ČOV je řízeno z centrální provozní budovy,“ uvedla Zdeňka Kvasničková, ředitelka divize 1 akciové společnosti OHL ŽS. Zvláštností kobeřické ČOV je úspora nákladů za čerpání vody během procesu čištění. Velké převýšení terénu totiž umožnilo, že všechna odpadní voda protéká systémem jen s pomocí gravitace.

Celkové náklady stavby dosáhly 58,28 mil. Kč, z toho náklady na intenzifikaci ČOV 10,21 mil. Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Jihomoravského kraje a zdrojů investora, obce Kobeřice u Brna.

Vzhledem k rozsahu akce byla doba stavby poměrně krátká. Trvala 15 měsíců, ale do zkušebního provozu byla ČOV uvedena již o čtyři měsíce dříve, tedy 30. 6. 2015. Kolaudace kanalizace proběhla v únoru, ČOV na konci letošního června. „Na zdárném splnění zmíněných termínů se podílel nejen celý realizační tým, ale i občané Kobeřic u Brna. Ti totiž umožnili rychlé zprovoznění celého systému včasným zrealizováním svých kanalizačních přípojek.“ uzavřel Hanák.
portret Roman Hanak

Roman HANÁK


Jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje dělá Roman Hanák, co může, aby se lidem po jižní Moravě pohodlně a bezpečně cestovalo. Z pozice předsedy Krajského výkonného výboru pak ručí za to, že vše v jihomoravské ČSSD šlape tak, jak má. Pořád také pracuje pro své rodné Kobeřice, kde je starostou. A navíc i bloguje. O regionu, dopravě, politice... Prostě o věcech, které ho zajímají, kterým rozumí a které každý den řeší.

  Nadcházející akce:

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.


obalka  NEWSLETTER
newsletter
newsletter

Newsletter

Děkuji Vám za zájem o odběr mého newsletteru. Asi Vás stejně jako mě zajímá pohodlná a bezpečná doprava v Jihomoravském kraji, dění v sociální demokracii nebo v Kobeřicích u Brna, kde starostuji. Přesně o tom Vás budu informovat. A nebojte, také nesnáším spam. Zprávu ode mě proto čekejte maximálně jednou za čtrnáct dní.

* povinné udaje
* E-mail:
Jméno:
Příjmení:
Město: