Rondel, širší silnice a průtah Slavkovem. Jednal jsem se starosty na Vyškovsku a Brně-venkov

Opravy hned několika silnic v havarijním a nevyhovujícím stavu kolem obcí na Vyškovsku plánuje letos nebo napřesrok Jihomoravský kraj. O stavu a rekonstrukcích komunikací II. a III. třídy v regionu jsem jednal včera se starosty Slavkova u Brna, Jiříkovic, Blažovic, Otnic a Letonic. Děkuji za pozvání!

Blažovice a Jiříkovice

Pro letošek jsme do plánu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zařadili například opravu silnice mezi Blažovicemi a Zbýšovem, kde využijeme moderní technologie zpevnění krajnice pomocí recyklace a takzvaných geobuněk. Start prací předpokládáme v červnu. Akci budeme financovat z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, a pokud se technologie osvědčí, chtěli bychom stejný postup v tomto roce použít i při opravách komunikace III/4174, která vede od Motorestu Rohlenka k obci Jiříkovice. Ve třetím čtvrtletí letošního roku bude k realizaci připravena i rekonstrukce dvou mostů na výjezdu z Jiříkovic směrem na Šlapanice.

Předmětem jednání s jiříkovickým starostou Rudolfem Staňkem byla i navazující oprava 1,7 kilometru dlouhého úseku silnice z obce do Šlapanic. V současné době je projektována varianta opravy silnice ve stávající šířce, jejíž náklady jsou spolu se zmíněnými přestavbami mostů zapsány v zásobníku staveb v celkové výši 25 milionů korun. Po dnešní návštěvě a prověření situace přímo na místě se však kloním k tomu řešit tento úsek v normovaných parametrech. Aktuální stav neodpovídá častým průjezdům nákladních automobilů a traktorů z přilehlého zemědělského družstva. Zástupci Svazku obcí Mohyla míru zde také zvažují vybudování cyklostezky. Oba projekty si však vyžádají řešení majetkoprávních vztahů a výkup pozemků od soukromých vlastníků. V zásobníku staveb má SÚS JMK připravenu například i rekonstrukci druhé části průtahu obcí Prace za 9 milionů korun.

Slavkov u Brna

Pohnula se i situace kolem silnice III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna. Se Slavkovem řešíme stav této komunikace několik let. Kraj nechal na její rekonstrukci v celé délce průtahu městem zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. K té mělo město v minulosti několik připomínek a úprav. Jsem velmi rád, že se nám dnes se starostou Michalem Boudným podařilo dohodnout na konkrétní podobě průtahu, která počítá s okružní křižovatkou pod Palackého náměstím. Je to první krok k získání územního rozhodnutí a dalšímu posunu v projektu. Optimistický výhled pro zahájení prací vidím nejdříve na rok 2018. Celá akce si vyžádá investici přesahující 100 milionů korun.

Otnice

Další okružní křižovatky se mimo jiné týkalo i jednání s místostarostou Otnic Pavlem Muricem. Tato by vznikla na místě křížení nazývaného Stříbrná kula, kde se potkává spojka Šaratic a Těšan se silnicí mezi Otnicemi a Újezdem u Brna. Na rekonstrukci silnice je vybrán dodavatel projektových prací. Termín pro předložení konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí je na konci června 2016. Projekt zahrnuje nejen úsek mezi Otnicemi a Újezdem u Brna, ale i průtah  městem Újezd. Po konzultaci s otnickým místostarostou jsem navrhl zařadit do projektu právě i možnost vzniku okružní křižovatky. Dnes jsou totiž na Stříbrné kule často nehody. Věřím, že rondel by jejich počet významně snížil.

S ohledem na dopravní důležitost silnice a její havarijní stav počítáme s komplexní opravou včetně sanací nevyhovujícího podloží. Dosavadní odhad nákladů se pohyboval mezi 35 až 50 miliony korun. Okružní křižovatka by mohla projekt prodražit o dalších až 10 milionů korun.

Letonice

Se starostou Letonic Jiřím Skokanem jsem řešil průtah obcí. Letonice zatěžuje zejména těžká nákladní doprava z nedalekého kamenolomu Luleč. I tak je ale silnice vedoucí přes obec v relativně dobré kondici, zejména srovnáme-li ji s jinými komunikacemi, které jsou v havarijním stavu. Proto také nemáme její rekonstrukci zařazenou v plánu projektové přípravy na letošní rok. Přesto však chceme vyjít obyvatelům Letonic vstříc. Do budoucna se zasadím o to, abychom kontrolovali, jestli náklaďáky nejezdí přes Letonice přetížené. Obec také projektuje opravu kanálů, obrubníků a výstavbu zpomalovacího ostrůvku na vjezdu od Dražovic. Navrhnu, abychom k tomu přidružili i rekonstrukci podílu krajské komunikace.

V květnu bych chtěl vyrazit kvůli opravám silnic i za starosty dalších obcí na Vyškovsku a také Blanensku. V budoucnu zavítám i do ostatních regionů Jihomoravského kraje. Na rekonstrukce komunikací II. a III. třídy na celé jižní Moravě má kraj pro letošek ve svém rozpočtu vyhrazeno přes 160 milionů korun, z nichž část poputuje na výkupy pozemků. Využijeme také 238 milionů korun z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. Prostřednictvím Asociace krajů navíc stále jednáme o dalším navýšení této částky.

Šťastnou a bezpečnou cestu přeje

Roman Hanák

 
portret Roman Hanak

Roman HANÁK


Jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje dělá Roman Hanák, co může, aby se lidem po jižní Moravě pohodlně a bezpečně cestovalo. Z pozice předsedy Krajského výkonného výboru pak ručí za to, že vše v jihomoravské ČSSD šlape tak, jak má. Pořád také pracuje pro své rodné Kobeřice, kde je starostou. A navíc i bloguje. O regionu, dopravě, politice... Prostě o věcech, které ho zajímají, kterým rozumí a které každý den řeší.

  Nadcházející akce:

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející kalendar-akci.


obalka  NEWSLETTER
newsletter
newsletter

Newsletter

Děkuji Vám za zájem o odběr mého newsletteru. Asi Vás stejně jako mě zajímá pohodlná a bezpečná doprava v Jihomoravském kraji, dění v sociální demokracii nebo v Kobeřicích u Brna, kde starostuji. Přesně o tom Vás budu informovat. A nebojte, také nesnáším spam. Zprávu ode mě proto čekejte maximálně jednou za čtrnáct dní.

* povinné udaje
* E-mail:
Jméno:
Příjmení:
Město: